فناوری اطلاعات جهاد نصر کرمانشاه - سامانه بیمه تکمیلی

ورود به سامانه بیمه پرداز
: نام کاربری
: رمز عبور
جهت ورود به سامانه بیمه پرداز لطفا از کد ملی بعنوان نام کاربری و شماره موبایل به عنوان رمز عبور استفاده نمایید.
...........